ČESKÁ TŘEBOVÁ – V České Třebové stále probíhá rekonstrukce tzv. tunelů. Objízdná trasa je vedena po silnici III/35846, kterou spravuje Pardubický kraj a která je nyní i kvůli kamionům v havarijním stavu. Zástupci zainteresovaných stran se sešli na kontrolním dnu, kde řešili jak tunely, tak zničenou silnici.

Probíhající práce si všichni přímo na místě prohlédli a diskutovali o jejich průběhu a časovém harmonogramu. Rekonstrukci, která byla zahájena loni v říjnu, přibrzdila tuhá zima a později se objevily také problémy u mostní konstrukce, po níž vede vedlejší železniční trať. Navzdory těmto komplikacím ale prý stavební práce probíhají podle plánu. Všichni zúčastnění také viděli silnici III/35846, po které je vedena objízdná trasa.

V Semaníně proběhlo jednání, na kterém byla hlavním tématem právě objízdná trasa a zejména její stav. Kraj jako správce komunikace požaduje, aby se na rekonstrukci silnice finančně podílelo město a samotní investoři.

Tunely by mohly být v provozu na přelomu října a listopadu letošního roku. Poté po objízdné trase přestanou jezdit kamiony a silnice by měla být opravena. O celé situaci se bude nadále jednat.