SÁZAVA – Poslední lednové odpoledne letošního roku patřilo v obci oslavám „Masopustu“. Skupina nadšenců se již poosmé rozhodla oživit zimou ospalou vesnici rejem masek a průvodem. Do něj se zapojila celá řada postav. Když byli všichni oděni do nezbytných kostýmů, průvod mohl vyrazit. Dohled nad ním převzal starosta obce, tentokrát však v roli Bakchuse, tedy „boha nespoutaného veselí“. Jak velí tradice, skupina na sebe upozorňovala bubnováním a dalšími prostředky. Její pozornosti neunikla ani projíždějící vozidla. Vzhledem k tomu, že masopustní družina měla v plánu putovat Sázavou po dobu tří až čtyř hodin, bylo třeba se na jednotlivých zastávkách dobře posilnit.

Komentář