LanškrounLanškrounské multifunkční centrum L’Art opět hostilo vědeckotechnickou soutěž určenou zejména pro mladší žáky. Pátý ročník Microtely se oděl do nového hávu. Tou nejdůležitější novinkou bylo rozšíření této soutěže do dvou dnů. Letos byly nově do dění zapojeny také mateřské školy.