ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Vybaveny květinami chystaly se děti ze ZŠ Třebovská uzavřít školní rok 2017/2018. Ten byl speciální především pro třídu prvňáčků. Ti si společně s paní učitelkou připomněli, čemu všemu se zatím naučili. “Nejvíc mě bavil tělocvik. Učili jsme se psát, počítat a číst,” sdělil OIK TV jeden ze žáků školy.

Některé ze získaných vědomostí a dovedností dítka využila pro překvapení, které si připravila pro svou třídní kantorku. Jednalo se o sborovou recitaci básničky na téma přechodu z prvního do druhého ročníku povinné školní docházky.

Nejen za toto číslo, ale i další aktivity, jimž se prvňáčci věnovali takzvaně nadplán, obdrželi odměnu v podobě diplomů či knížek. “Hrály divadlo, hrály Budulínka, a zhostily se toho úplně fantasticky. Vlastně vystupovaly i v divadle a uváděly ´absolvenťák´ deváťáků, takže prostě třída je to naprosto báječná,” vyznala se třídní učitelka Dagmar Pavlíčková.

Naprosto báječné možná byly i studijní výsledky jednotlivých žáků, protože když se rozdávalo vysvědčení, usmívaly se jak děti, tak paní učitelka. Poté, co svým svěřencům popřála krásné prázdniny, se mohla dozvědět, jak je stráví. “Pojedeme na chatu Hvězdu,” prozradil jeden z prvňáčků. “My pojedeme s mamkou, s tetou, s mým dědou, se mnou a ještě s mou kamarádkou na Slovensko na ranč,” řekl další z malých školáků.

Nezbývá než všem dětem popřát, aby si letní radovánky užily a vrátily se z nich ve zdraví.

Komentář