ÚSTÍ NAD ORLICÍV Ústí nad Orlicí začal jarní úklid zhruba 75 kilometrů místních komunikací a 60 kilometrů chodníků. V průběhu přibližně dvou měsíců, kdy je blokové čištění naplánováno, zaměstnanci městské společnosti posbírají asi 170 tun uličních smetků a s úklidovými stroji najezdí přibližně 300 kilometrů.