ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí má opět o něco blíž k cíli. Stavebně dokončit a vystrojit už se podařilo hlavní čistírenský objekt, některé další přešly do předběžného užívání. Na stavbě jsme s kamerou nebyli více jak jeden měsíc.

Za tu dobu došla její dominanta, tedy spojené čistící nádrže, do konečného stádia a proběhlo vystrojení novou technologií. Ta je nyní zatopená vodou. Z již téměř hotové spojovací lávky jsme tedy mohli sledovat, jak pracuje, ale také jak probíhají dokončovací práce na tomto objektu. Než dělníky zažene mráz do interiérů, využívají se poslední pěkné dny k pracím venku, například k nátěru fasád, čištění nátoku již hotových objektů nebo se připravuje zateplení.

Naopak zpět do provozu se začínají vracet první ze zrekonstruovaných objektů, a to od budovy hrubého přečištění až po dvě kulaté dosazovací nádrže. Podle ředitelky Ivety Doležalové se zatím čističce daří plnit všechny limity dané rozhodnutím vodoprávního úřadu pro dobu výstavby.

[serialposts]