ÚSTÍ NAD ORLICÍ –  Memorandum, které by mělo ještě více snížit cenu tepla ve městě, vzniká v Ústí nad Orlicí. Pokud se zástupci odběratelů dohodnou, mohla by se už za dva roky projevit zhruba tisícovou úsporou na byt a rok.

Městský správce tepla investici podmiňuje zachováním současné soustavy Centrálního zásobování teplem. S rozhodujícími odběrateli o tom jedná od závěru loňského roku. Na orlickoústecké radnici se sešli v lednu. Výsledek jednání má shrnout memorandum. Správce kotelen se v něm hlásí k závazku neodpojit ze soustavy krytý bazén. Obdobný závazek se předpokládá ze strany ostatních rozhodujících partnerů.

Čas na rozmyšlenou si zúčastněné strany vzaly do konce února. Následovat má zapracování připomínek a podpis memoranda. Vzejít by z něj měla smlouva na dodávky a odběr tepla pro následujících 15 let. V letošním roce se průměrné náklady na vytápění a ohřev vody v Ústí nad Orlicí předpokládají na 11 740 korun za rok a byt. Po roce 2015 by se mohly snížit na 10 800 korun.