ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na radnici se setkali starosta města Jaroslav Zedník, místostarostové Jaromíra Žáčková a Dobromil Keprt se svými kolegy z Ústí nad Orlicí. Starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík a Michal Kokula přijeli na přátelskou návštěvu, ale diskutovalo se především o tématech pracovního charakteru. “O našich projektech, které jednotlivá města připravují, což znamená zejména o velkých investičních akcích. Také jsme se informovali o tom, jaké projekty připravujeme v rámci nového dotačního titulu v rámci EU,” prozradil více Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí. Řeč byla také o záměrech, na nichž by se obě města společně podílela. “Jsou tady nadregionální projekty, na kterých můžeme spolupracovat. Například příprava projektu těch lesních cyklostezek, kde jedna lokalita bude mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí,” přiblížil Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová. O možnostech případné spolupráce hovořili také místostarostové, kteří mají v gesci obdobné oblasti. “Ty sociální služby jsou obdobné a v rámci komunitního plánování určitě počítáme s tím, že budeme spolupracovat, protože ten region a ty potřeby těch klientů jsou podobné,” řekl Jiří Preclík, místostarosta města Ústí nad Orlicí. “Jsou instituce, které sídlí v Ústí nad Orlicí  a otázka je, jestli by byly ochotné si zřídit dislokované pracoviště v České Třebové,” uvedla Jaromíra Žáčková, místostarostka města Česká Třebová. Před případným rozšířením některých služeb musí ale nejprve dojít k průzkumu, do jaké míry by tyto byly v dalších lokalitách využívány.