ČESKÁ TŘEBOVÁ – V loňském roce byla v České Třebové dokončena rekonstrukce atletického stadionu v areálu na Skalce. Taktéž se začalo pracovat na projektu šaten, které by vedle stadionu měly vyrůst. Současné vedení města se touto otázkou stále zabývá. Již zpracovaný projekt na výstavbu šaten dle slov místostarosty města Josefa Kopeckého nevyhovoval potřebám sportovců, kteří mají objekt využívat. “Sportovní komise města celý projekt prošla velmi detailně, vytvořila pracovní skupinu, ve které byly zástupci těch, kteří ho mají užívat. Tedy především hokejistů a atletů, ale také fotbalistů, protože počítáme s tím, že ten trávník se bude využívat i pro fotbal,” sdělil nám Josef Kopecký. “Byla navržená změna dispozic šaten. Jak jejich rozměry, tak jejich rozložení. Šaten nebylo málo, ale byly prostorově malý. A protože každej sport má trošku jinou potřebu, tak se to muselo nějakým způsobem skloubit,” vysvětlil člen sportovní komise Stanislav Ruda.

Sportovci jimi sepsané požadavky předali zpět projektantovi. “V tomto okamžiku všechny požadavky, které sportovci sepsali a vytvořili, zapracovává projektant tak, abychom mohli předložit projektovou dokumentaci v aktuálním stavu,” dodal Josef Kopecký.

Vytvořeno nemá být pouze zázemí pro sportovce, ale také pro školy a veřejnost. “Samozřejmě pokud budou probíhat další akce tady v areálu, tak ty šatny budou využity k tomu. Budou sem chodit i fotbalisté ze stadionu Pod Jelenicí, tak aby zde měli i oni nějaké zázemí, takže v tomto duchu se s tím pracovalo,” řekl Stanislav Ruda. Ve vnitřních prostorách by se měly nacházet kromě šaten i nářaďovny, technická místnost a sociální zařízení. Součástí objektu má být i tribuna pro diváky.

Komentář