ČESKÁ TŘEBOVÁ – Českotřebovskému gymnáziu přibyl další titul. Stal se Gymplem roku 2012/2013 v Pardubickém kraji. Vynesla ho tam soutěž České studentské unie. Soutěžilo se pomocí internetového a SMSkového hlasování.

Ta gymnázia srovnávala podle daných kategorií z pohledu studentů a absolventů. Respondenti hodnotili svá gymnázia podle pěti kritérií celkem dva měsíce. Vyjadřovali se k vyučovaným předmětům, schopnosti vyučujících vyložit látku a dále k přípravě do praxe, možnosti zapojení se do studentských projektů a odpovídali také na dotazy týkající se spolužáků. Za odpovědi získávali plusové nebo mínusové body. Českotřebovskému gymnáziu se podařilo nasbírat 658 hlasů a zajistit si prvenství mezi ostatními gymnázii v Pardubickém kraji.