ČESKÁ TŘEBOVÁ – V sálu VOŠ a SŠ technické bylo plno. Příchozí však nepřilákalo konání plesu či jiné společenské události.

Přibližně 150 starostů obcí se zúčastnilo tradičního setkání se členy krajské rady. Hejtman Martin Netolický a radní pohovořili o investiční činnosti Pardubického kraje v oblasti dopravy, školství, sociálních služeb, zdravotnictví, regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství. Opomenuta nebyla ani témata týkající se sportu, cestovního ruchu nebo informatiky.

Starostové a starostky se zajímali o čerpání dotací poskytovaných z krajského rozpočtu. Diskutovaná byla rovněž novela zákona o střetu zájmů. Došlo také na představení priorit a plánů do konce současného funkčního období krajských radních.

Komentář