ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Strážníci Městské policie Ústí nad Orlicí se podle Plánu činnosti na rok 2020, v průběhu celého roku, zaměřují na preventivní činnosti v rámci kontrol majitelů psů, cyklistů a chodců a to na celém území města Ústí nad Orlicí.

V rámci kontrol tzv. „pejskařů“ se zaměřují na úklid exkrementů, přihlášení zvířete do evidence a s tím spojenou poplatkovou povinnost a očipováním psů. Majitelům psů jsou zároveň rozdávány sáčky na psí exkrementy.

Kontroly cyklistů se zaměřují na jejich chování v silničním provozu, dodržování dopravních předpisů a povinnou výbavu jízdního kola jako je osvětlení nebo povinnost přilby u cyklistů do 18 let, a to jak v denní, tak noční dobu.

Preventivní činnost v oblasti chodců je pak zaměřena na pravidla bezpečného přecházení vozovky, dále pohyb chodců mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, a chodci jsou zde povinni mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Zároveň jsou chodcům tyto prvky, ve formě pásků, rozdávány.