ČESKÁ TŘEBOVÁ – Každoroční setkání podnikatelů s vedením města se konalo v České Třebové v obřadní síni radnice. Pozvání přijali zástupci Hospodářské komory, Regionu Orlicko-Třebovsko i místní podnikatelské sféry.

Starosta města Jaroslav Zedník nejprve každého osobně u vchodu přivítal, aby pak přede všemi zrekapituloval rok 2012 a informoval o záměrech města v příštím roce. Především zástupce místních firem, podnikatelů a zástupce bankovního sektoru upozornil na možnost nově se prezentovat v informačním PC kiosku před budovou nádraží. Informoval o zapojení města do Místní akční skupiny Orlicko a zvláště menší subjekty upozornil na možnost čerpání dotace z programu Leder. K tématům jednání se poté rozvinula živá diskuse, která pokračovala i v nedalekém hotelu, kam se účastníci přesunuli k neformálnímu jednání.