ČESKÁ TŘEBOVÁ – Největší mateřská školka v České Třebové oslavila v minulých dnech půl století. V roce 1966 ji postavili pro děti svých zaměstnanců Československé státní dráhy. Odjakživa se jí říkalo MŠ Habrmanova podle ulice, kde leží. Od začátku roku 2002 spadá MŠ Habrmanova pod Město Česká Třebová. Proto se oslav zúčastnili I zástupci města a ostatních městských školek. Na programu bylo především vystoupení dětí. Jednalo se o výběr písniček, říkadel, taneční mladších a starších dětí.

K oslavě se patří dárky. Starosta mimo růží pro ředitelku a míčů pro děti přinesl i velký dárek, na který čekali dlouhá léta zaměstnanci, rodiče a především děti. Školka dostane nový “kabátek”. “Předpokládáme, že v letošním roce se zahájí projektová dokumentace, ta by v příštím roce měla být hotova. Budeme žádat o granty z ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a jestliže v příštím roce budeme zahajovat školku U Koupaliště, tak v roce 2018 by jsme chtěli zahájit tuto školku,” řekl pro OIK TV starosta města Jaroslav Zedník.

Ve školce během oslav došlo také na další setkávání. Došlo na setkání bývalých zaměstnců. Těch bylo na oslavu pozváno kolem sedmi desítek. V rámci oslav také byla školka otevřena veřejnosti nebo proběhlo setkání rodičů a dětí.