ČESKÁ TŘEBOVÁ – Senátor Petr Šilar zavítal na oficiální návštěvu České Třebové. Se starostou Jaroslavem Zedníkem jednal na radnici o možném rozvoji města. Řeč byla například o protipovodňových úpravách nebo o veřejném osvětlení. Poté se politici přesunuli do Základní školy Na Rovině, která nabízí alternativní způsob výuky. Petr Šilar navštívil město v rámci svých pravidelných schůzek se starosty. Zajímal se o to, jakým způsobem může ze své pozice pomoci rozvoji města. „Teď jsem panu starostovi zrovna říkal, že to je oblast vodohospodářská, kde mám dlouholeté zkušenosti a kontakty. Jsem taky předsedou dozorčí rady Povodí Labe. Zrovna se zadrhla jedna záležitost co se týče protipovodňových úprav,” řekl senátor Petr Šilar. Aby se úpravy toku Třebovka urychlily, dohodli se oba politici na svolání výjezdního zasedání zástupců Povodí Labe. Tam by měly padnout konkrétní termíny a postupy při úpravách toku. Ty nebudou probíhat jen na území České Třebové, ale také v Rybníku a ve Třebovici. „Řešíme i skládkové hospodářství, připravujeme projekt na kompostárnu a na třídírnu odpadů vzhledem k zákonu, který by měl natvrdo začít platit od roku 2020,” uvedl starosta Jaroslav Zedník. Tento zákon bude nařizovat, aby bylo recyklováno 50 % komunálního odpadu. Dalším tématem byla modernizace veřejného osvětlení. Vzhledem k životnímu prostředí bude úspornější svítit LED diodami. Poslední záležitostí byla otázka alternativního školství, které v České Třebové poskytuje ZŠ Na Rovině. „Já si myslím, že těch cest k tomu vzdělávání je víc a omezovat se pouze na jednu… Já si myslím, že záleží taky na rodičích, aby si mohli vybrat pro své děti to nejlepší,” pověděl Petr Šilar. „Jsem velmi rád, že tu alternativu rodiče tady z České Třebové a okolí mají,” dodal Jaroslav Zedník. Na návštěvě ZŠ Na Rovině, která následovala po jednání na radnici, byli oba politici seznámeni s alternativní výukou matematiky, tzv. Hejného metodou. Prozatím má ZŠ Na Rovině pouze první stupeň. Vedení školy se zřízení druhého stupně nebrání, záleží na zájmu rodičů.