zdroj: Pardubický kraj

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zahájení rekonstrukce společenského sálu Střední školy technické Gustava Habrmana v České Třebové je opět o krok blíže. Krajští radní totiž na svém pondělním jednání schválili investiční záměr s předpokládanou hodnotou přesahující 53 milionů korun. Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2023 s ohledem na dostupné finanční prostředky.

 „Společenský sál na Skalce je jedním ze dvou, které kraj vlastní. Sukova síň Domu hudby již doznala významných změn a investic, a proto již delší dobu hovoříme také o úpravě sálu v České Třebové. Ten slouží nejen škole, ale také různým konferencím, burzám škol či maturitním plesům ve městě, které v zásadě nemá k tomuto sálu odpovídající alternativu. Stávající stav sálu i technického zázemí odpovídá době vzniku prostor, a proto považujeme za zcela správné dostat jej do parametrů 21. století. Součástí rekonstrukce je po dohodě s vedením školy také výměna střešní krytiny,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli předpokládáme, že bychom úpravy zahájili v roce 2023 s ohledem na možnosti krajského rozpočtu. Předpokládaná hodnota celé stavby je nyní přibližně 53 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický, který o podobě nového sálu jednal jak s vedením školy, tak města.

Rekonstrukce se kromě samotného společenského sálu dočká také vstupní hala do školní budovy. „Proměnou projde vrátnice, prodejna, sociální zařízení a celkově se změní charakter vstupu do školy. Ve druhém patře pak společenská místnost, šatny, sekretariát, ředitelna, kuchyňka, bary či sociální zařízení,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Druhým společenským sálem, který je ve vlastnictví kraje, je pardubický Dům hudby. Na jaře loňského roku zde kraj dokončil investici do Sukovy síně a jejího zázemí. „První investicí prošla Sukova síň v roce 2004, kdy jsme změnili především akustické poměry v sále samotném. Další dvě investice v souhrnné hodnotě kolem 100 milionů korun jsme dokončili v loňském roce. Jednalo se o renovaci celé společenské části sálu a přísálí, ale také o zlepšení energetických parametrů Domu hudby,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast kultury a investic Roman Línek.