ČESKÁ TŘEBOVÁ – Před několika měsíci byla zahájena rekonstrukce MŠ Vinohrady. Touto investiční akcí město pokračuje v opravách budov školských zařízení, které zřizuje. Cílem této investiční akce je snížení nákladů na provoz v zimních měsících. Z tohoto důvodu došlo k výměně oken a dveří. “Zbývá provést zateplení obvodových stěn. Před dokončením je zateplení střech všech pavilonů,” nastínil další průběh prací vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Stavební práce si vyžádaly několikatýdenní omezení provozu školky. Děti se tak společně s pedagogickým personálem přesunuly do náhradních prostorů. Do těch opravených se budoucí školáci měli vrátit na začátku září. Vyskytly se však komplikace, které obnovení provozu zařízení oddálily. “Problematický byl stav ocelové konstrukce, který byl zjištěn po demontáži stropních ocelových kazet. V té ocelové konstrukci chyběly spojovací šrouby a byly zde použity kluzné azbestové desky,” přiblížil příčiny zdržení Karel Švercl. Dítka se tak do známých míst vrátila se zpožděním. Vzhledem k tomu, že je přivítal nový koberec, rychle se zase zabydlela. “Já jsem se sem těšil a líbí se mi to, jak je to tady nové,” řekl jeden z malých uživatelů školky, která se tak postupně vrací do běžného provozu.

Komentář