ČESKÁ TŘEBOVÁ – Loni v dubnu byl ve městě představen záměr modernizace koridoru. Zástupci Správy železniční dopravní cesty veřejnost seznámili i s návrhem protihlukových stěn. Zejména jejich výška vyvolala protesty. Ty byly vyjádřeny přímo na místě a následně i podpisy na petici odmítající navržené řešení. V podzimních měsících roku 2018 se investor projektu rozhodl, že nechá přezkoumat některé podklady. “V tuto chvíli zatím nemáme ještě kompletní výsledky té revize hlukové studie. Ty částečné výsledky konzultujeme s krajskou hygienickou stanicí a také s městem Česká Třebová,” sdělil OIK TV mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Iliaš, který zároveň prozradil, že k dokončení zmiňovaného dokumentu má dojít v řádu měsíců.

Poté by revize studie měla být prezentována nejen zástupcům města Česká Třebová, ale také jeho obyvatelům. Zejména těm, kteří obývají domy v bezprostřední blízkosti kolejí. “Počítáme s tím, jak jsme slíbili občanům, že ji projednáme ve veřejném projednávání řekněme v květnu tohoto roku. Teď prochází posouzením jednotlivými složkami Správy železniční dopravní cesty,” uvedl místostarosta města Česká Třebová Dalibor Zelený.

Vedení českotřebovské radnice má snahu prosadit, aby k odhlučnění provozu na trati došlo takovým způsobem, který by byl únosný pro odbornou i laickou veřejnost. “Po dohodě s experty byla použita jiná metodika, která řekněme lépe zohledňuje poslední trendy v té technice, která se na železniční tratě montuje. Ať jsou to absorbéry, nižší stěny a všechno podobné,” řekl místostarosta Zelený.

Správa železniční dopravní cesty jiné než původní řešení neodmítá, avšak pouze za určitých podmínek. “Samozřejmě budeme brát zřetel na jeho návrhy a vůbec na připomínky města Česká Třebová. Za předpokladu ovšem, že to řešení, které oni navrhují, bude schopno splnit ty hlukové limity, které vychází ze zákona na ochranu lidského zdraví a krajiny,” zaznělo z úst mluvčího SŽDC Marka Iliaše.

Jaká protihluková opatření budou nakonec využita, ukáže čas. V tuto chvíli je však jasné to, že modernizace železničního koridoru v České Třebové má být zahájena v roce 2022, tedy později než bylo plánováno.

Komentář