ČESKÁ TŘEBOVÁ – Železnice je s městem neodmyslitelně spjata již od 19. století. Správa železniční dopravní cesty chystá modernizaci koridoru. K tomuto projektu se váže několik opatření. Jedním z nich má být vybudování protihlukových stěn. “Budou instalovány vždy v jednotlivých úsecích, několikasetmetrových, těch úseků bude víc v městě České Třebové. To, kde přesně budou umístěny, vychází ze studie, kterou nám zadala zpracovat krajská hygienická stanice,” uvedl mluvčí SŽDC Marek Iliaš.

Krajská hygienická stanice tak učinila v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Podle mluvčího Marka Iliaše není zatím přesná podoba bariér známa. Některé z návrhů se objevily na facebookovém profilu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Ten je zastáncem toho, aby se hledaly další varianty řešení. “Pro nás je to materiál, který v tuto chvíli existuje, je dobré, že se o něm diskutuje právě nyní, protože by to bylo mnohem horší, kdyby se diskuse otevřela v průběhu realizace,” sdělil OIK TV hejtman Martin Netolický.

O situaci se tak začali hlouběji zajímat také obyvatelé města, jehož vedení o popisovaných opatřeních s investorem stavby dlouhodobě jedná. “Ten hluk se musí eliminovat z toho města, to chápu, na druhou stranu to ale musí k něčemu vypadat a ti lidé se musí cítit neomezeni na svých právech,” řekl starosta Jaroslav Zedník.

Českotřebováci by se o zamýšlené modernizaci a kontroverzních protihlukových stěnách měli dozvědět více na veřejném projednání problematiky. “Ty parametry jsou také ještě předmětem prezentace té dubnové schůzky, nicméně v některých místech ty protihlukové stěny budou dosahovat výšky až pěti metrů,” prozradil mluvčí SŽDC Marek Iliaš.

Předesílané veřejné projednání se uskuteční ve středu 11. dubna od 16:00 hodin v Národním domě Česká Třebová.

Komentář