PŘÍVRAT – Obec se chystá na novou jarní a letní sezónu. A to výraznou úpravou návsi, kde probíhá většina veřejných akcí. Důvodem je bezpečnost návštěvníků a také zvýšení kapacity prostoru, kde se lidé shromažďují. Akce byla plánovaná, financovala ji obec za podpory Pardubického kraje.

Spočívala v zatrubnění toku Řetovka mezi dvěma propustky točny návsi a v částečném přeložení inženýrských  sítí. Obec ji provedla za brigádnické pomoci obyvatel v celkové hodnotě 225.000Kč. Součástí je vybudovaný šachetní systém pro umístění napěťových rozvodů, které jsou při pořádaní akcí potřeba. Dalších 210 tisíc korun spolkne plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice, která v tomto prostoru za podpory Programu obnovy venkova také probíhá.

Komentář