ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Oddělení kriminalistické techniky územního odboru Policie České republiky v Ústí nad Orlicí bylo zástupcům médií představeno na tiskové konferenci. Během ní bylo vysvětleno, čím se 6 pracovníků, kteří nové prostory využívají, vlastně zabývá. “Náplní práce kriminalistických techniků je v prvé řadě být součástí ohledání místa činu a konkrétně tam zajišťovat stopy a vzorky,” přiblížil metodik a koordinátor krajského ředitelství Policie ČR Josef Šafránek.

Pracoviště, které vzniklo po přibližně pět měsíců trvající přestavbě, se skládá z fotoateliéru a ohledovny. Technikům má nabízet ty nejlepší možné podmínky pro nakládání se stopami a vzorky. “Jsme neměli rekuperaci vzduchu, klimatizaci, takovéhle vlastně sterilní prostředí, neměli jsme germicidní lampu. V podstatě teď pracujeme v naprosto sterilním prostředí, nemůžeme se nějak nakazit nějakou biologickou nákazou, nebo nějakou nemocí a tak dále,” shrnul největší přednosti pracoviště vedoucí kriminalistických techniků územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí Radek Strasmeier.

Při prověřování trestné činnosti mohou být využity veškeré dostupné kriminalistické techniky. “Daktyloskopie, to znamená ty klasické otisky prstů, to je asi úplně typické. Typické jsou třeba otisky po podešvích obuvi, to Sherlock Holmes vždycky hledal lupou,” doplnil metodik a koordinátor krajského ředitelství Policie ČR Josef Šafránek. “V dnešní době takový favorit toho ohledání jsou biologické stopy, které hodně převládají, je to možná i tím, že se vlastně modernizuje vybavení na to ohledávání,” dodal vedoucí kriminalistických techniků územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí Radek Strasmeier.

Modernizace oddělení, jehož pracovníci zajišťují nepřetržitý výkon služby, vyšla na téměř 3 miliony korun

Komentář