Prezident mluví k zaměstnancům Explosie.

PARDUBICE – Prezident Miloš Zeman navštívil v doprovodu hejtmana Martina Netolického státní podnik Explosia. Nezajímají ho totiž pouze úspěšné podniky, ale také firmy, které se netěší nejlepší finanční kondici. Zajímal se o důvody ztrátovosti firmy, její úvěrovou zátěž, ptal se na počet zaměstnanců i jejich průměrné mzdy a především možnosti rozvoje exportu.

Podle nejnovějších informací byla privatizace firmy Explosia zastavena,“ uvedl při té příležitosti hejtman Netolický a dodal: „Pardubický kraj situaci v Explosii bedlivě sleduje a bude sledovat i další kroky jejího managementu.“ Prezident upozornil, že privatizace může být dvojího druhu, a to úspěšná, která umožní prodat podnik tak, aby to pomohlo jeho rozvoji a zvýšil se počet jeho zaměstnanců. Druhou možností je neúspěšná privatizace, ta vede k zániku firmy. Jako negativní příklad uvedl Zeman podnik ČEZ Strakonice, který koupil zahraniční investor a ihned zde ukončil výrobu a propustil všechny zaměstnance.

Prezident na setkání se zaměstnanci slíbil, že jeho výsledky projedná se současným ministrem financí Janem Fischerem, jehož ministerstvo vlastní akcie firmy, a také ministrem obrany Vlastimilem Pickem. Právě armádní zakázky by mohly podle prezidenta firmě výrazně pomoci.

Miloš Zeman se zajímal také o zahraniční odbytiště firmy. V případě, že bude mít firma  Explosia připraveny reálné projekty a kontrakty v zahraničí, prezident jí podle svých slov v rámci ekonomické diplomacie rád pomůže. Zmínil cesty do Izraele, na Ukrajinu a do Bruselu. Zároveň ale zdůraznil, že by stát neměl dávat bezdůvodně dotace ztrátovému podniku. Podle generálního ředitele firmy Josefa Tichého je potenciál firmy v rozvoji exportu na trhy v Mexiku a Itálii. V posledním roce podnik přijal nových 30 zaměstnanců.

Na závěr setkání vyslovil Miloš Zeman přání, aby při své další návštěvě napřesrok uviděl veselejší tváře zaměstnanců.

Osobnosti z regionu se setkaly s prezidentem a hejtmanem

Prezident Zeman s hejtmanem Netolickým v debatě s Lukášem Novákem, nejtvrdším hasičem ČR.

První den prezidentské návštěvy pokračoval v podvečer na Zámku Pardubice, v prostorách Východočeského muzea. Tam hosty přivítala jeho ředitelka Jitka Rychlíková. Hejtman Martin Netolický pozval osobnosti z kulturní, sportovní či vědecké a duchovní  sféry. „Berte to jako příležitost si neformálně popovídat s nejvyšším ústavním činitelem. Je to i forma našeho poděkování za vaši práci pro kraj,“ řekl na úvod. Připomenul také, že včera schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje pravidla pro každoroční oceňování osobností, které bude zahájeno v příštím roce.

Prezident Miloš Zeman poděkoval za zajímavé setkání a popřál všem zúčastněným, ať už dělají cokoliv, aby v tom úspěšně pokračovali. Mezi pozvanými byli například architekt umělecký kovář a sochař Karel Bureš, který je autorem sochy Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, organizátoři Smetanovy Litomyšle Eva a Jan Piknovi a Vojtěch Stříteský, ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, generální manažer hokejového klubu Pardubice Ondřej Šebek a předseda představenstva BK JIP Pardubice Pavel Stara. Nechyběla ani spisovatelka Marcela Marboe, ale také třeba držitel titulu Nejtvrdší hasič České republiky Lukáš Novák.

[serialposts]