PARDUBICKÝ KRAJ / ČESKÁ TŘEBOVÁ – V obřadní síni českotřebovské radnice převzali v pátek z rukou ředitele Josefa Menšíka svá maturitní vysvědčení úspěšní absolventi Gymnázia Česká Třebová. Studentům pogratuloval k úspěšnému složení zkoušky a zakončení důležité životní etapy také hejtman Pardubického kraje a absolvent gymnázia Martin Netolický.

„Spíše než ke Dni dětí se absolventům sluší pogratulovat ke složení maturity, která je považována za zkoušku z dospělosti. Jedná se o velkou životní zkoušku, kterou úspěšně zvládli a nyní před nimi stojí další velké životní výzvy včetně vysoké školy či zaměstnání,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Doufám, že i když je pracovní zkušenosti zavedou mimo naše město, či kraj, tak si vzpomenou na léta strávená na českotřebovském gymnáziu. Osobně jsem na střední škole navázal přátelství, která přetrvávají dodnes, a i to je velmi důležitou součástí gymnaziálního studia,“ řekl hejtman Martin Netolický, který v rámci slavnostního odpoledne předal společně s ředitelem školy a zástupci města vysvědčení 49 maturantům.

Ten odmaturoval na gymnáziu v České Třebové v roce 2001. Poté vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde posléze absolvoval i doktorské studium. V roce 2006 se stal zastupitelem rodné České Třebové v roce 2008 také členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva. Hejtmanem Pardubického kraje se stal po volbách v roce 2012 a v roce 2016 tento post obhájil.

Gymnázium Česká Třebová

Českotřebovské gymnázium má bohatou historii. Založeno bylo již v roce 1909 a od roku 1912 se začalo vyučovat v nově dokončené budově navržené významným architektem Aloisem Dryákem. Tato budova dodnes patří k nejvýstavnějším ve městě. Po 2. světové válce prošla škola mnohými reorganizacemi, když zde místo gymnázia byla například dočasně zřízena Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1969 však bylo opět otevřeno čtyřleté gymnázium a v letech 1990–91 byla obnovena tradice gymnázia víceletého. V současné době má gymnázium osm tříd osmiletého studia a čtyři třídy studia čtyřletého.

Komentář