ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V listopadu prošel nový sběrný dvůr finalizací všech stavebních prací. Došlo také k dokončení objektu pro obsluhu. Instalovány byly váhy u vjezdu, připravena je rovněž budova, v níž bude skladován nebezpečný odpad.

VÍCE V DNEŠNÍCH ZPRÁVÁCH REGIONU!

Komentář