ČESKÁ TŘEBOVÁ – Začátkem září byl zahájen nejen školní rok, ale také stavební práce na sídlišti Trávník. Zmíněnou lokalitou se tak rozléhal zvuk techniky. Ta by však měla v nejbližších dnech utichnout. Investiční akce hrazená z rozpočtu města je realizována proto, aby byl na sídlišti doplněn počet parkovacích míst. Jejich vybudování, které je spjato s úpravou chodníků, odčerpá z městské pokladny přibližně 600 tisíc korun. Stavební práce mají být dokončeny do 31. října. Poté budou mít motoristé k dispozici o 25 parkovacích míst více. V souvislosti se zmiňovanými úpravami došlo ke zjednosměrnění ulice Trávník. Do sídliště se tak z ulice Sadová vjíždí ulicí Kozlovskou kolem budovy ZUŠ.