ČESKÁ TŘEBOVÁ – Aktivity v rámci nízkoprahového zařízení, víkendový pobyt v Domě na půl cesty nebo návštěva učiliště žáky základní školy praktické. Tímto směrem by měl v roce 2014 pokračovat program Prevence kriminality v České Třebové.

Zúčastnění o tématech jednali během schůzky na českotřebovské radnici minulý týden. Účast přijali všichni partneři projektu, tedy Občanské sdružení Naděje, které nízkoprahové zařízení v Borku provozuje, zástupci Základní školy praktické, Rodinného centra Rosa, Městské policie a městské úklidové společnosti, kde se podařilo vytvořit dvě nová pracovní místa pro úklid ve městě. Projekt je dotačním titulem Ministerstva vnitra a město se do něj pravidelně zapojuje už od roku 2006, a to prostřednictvím Domu dětí a mládeže, který je jeho garantem. Zatímco loni se zaměřil například na aktivity pro Základní školu praktickou, rok 2014 by mohl přinést víkendové pobyty v Domě na půl cesty v Květné nebo návštěvy ekologického centra Oucmanice. Rozpočet počítá s částkou 430 tisíc korun, kterou se podařilo získat loni.