LANŠKROUNNevíte o bytě?” Tak zní název filmu, který byl poprvé uveden v roce 1947. Nedostatek bytů trvá i po téměř sedmdesáti letech. Ve městě s renesanční radnicí se od 1. července rozhodli změnit pravidla pro pronajímání obytných prostorů tak, aby vyšli vstříc místním nebo těm, kteří mají na město vazbu.

Městský bytový podnik Lanškroun disponuje více než pěti sty byty. Ty jsou v přibližně padesátce obytných domů žadatelům pronajímány na základě předpisů, které byly letos na popud rady města po několika letech upraveny. “Dosavadní pravidla platila od roku 2007, postupně se ukazovalo, že některá ustanovení už nejsou aktuální a komplikují situaci s přidělováním bytů v našem městě,” zdůvodnil změnu pravidel místostarosta města Bohumil Bernášek.

Ukázalo se, že předpisy byly velmi shovívavé a nepříliš nakloněné místním. “Ta stará pravidla umožňovala to, že se o naše byty mohl přihlásit prakticky kdokoliv z celé republiky,” řekl místostarosta Bernášek. “Každý kdo nedlužil městu a nevlastnil tady nemovitost, což například lidé ze západních Čech splnili vždycky. Nyní musí splnit základní podmínku – buď mít trvalý pobyt v Lanškrouně v délce tří let, nebo zde pracovat, předložit nám platnou pracovní smlouvu,” doplnila referentka oddělení majetku MěÚ Michaela Vídeňská.

Novinkou jsou také ustanovení, která mají zamezit návratům problémových obyvatel a zvýšit pravomoci dražební komise. Další změna se týká délky nájemních smluv. Ty byly v minulosti uzavírány na dobu dvou let. Nynější úprava podmínky zpřísňuje. “Nájemní smlouva bude na šest měsíců, provede se kontrolní šetření, vyplní se kontrolní protokol. Pokud ten nájemce bude porušovat některá ustanovení nájemní smlouvy, to znamená neplatit nájem, rušit noční klid, neuklízet společné prostory, nebude již nájemní smlouva prodloužena,” vysvětlila Michaela Vídeňská.

Nová pravidla, která od 1. července platí pro účast v losování i dražbě, mají vyjít vstříc obyvatelům s trvalým pobytem v Lanškrouně, jimž by měly být městské byty především k dispozici.