ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé se dvaceti hlasy ze stejného počtu možných shodli na tom, že rozpočet města pro rok 2018 bude ve výši 365 milionů 560 tisíc korun. “Na financování těch výdajů je tam navrženo zapojení přebytků z minulých let, které vlastně tvoří gros toho salda schodkového rozpočtu, který v tomhle případě je celkově 28 milionů 800 tisíc,” sdělil OIK TV vedoucí finančního odboru MěÚ Radoslav Budil. “Tam je spousta investičních akcí. Když vezmu jenom ty nejvýznamnější; Základní škola Habrmanova něco kolem 30 milionů korun, dodělání druhé etapy silnice I/14,” doplnil starosta města Jaroslav Zedník.

Schváleny byly smlouvy o dotacích pro organizace činné ve sportu, kultuře a sociální oblasti. Pomyslná zelená byla udělena většině z majetkových záležitostí. Živě se diskutovalo o tom, zda má město uplatnit předkupní právo na kryt v ulici Boženy Němcové. “To koupila firma, která má záměr tady v České Třebové postavit střelnici. Jeden ze zastupitelů tuto záležitost trošičku zpochybnil a vyslovil obavu s tím, abychom si prověřili, co je to za firmu,” uvedl starosta Zedník.

Tento bod byl nakonec stažen z programu s tím, že vedení radnice zjistí podrobnosti. O celé záležitosti se bude jednat a rozhodovat na dubnovém zasedání.

Další průběh toho březnového patřil debatě o inzerci a její podobě v Českotřebovských novinách. Koalice pro Českou Třebovou vystoupila s protinávrhem oproti původnímu usnesení. “Aby inzerce nepřesáhla 2 strany stávajícího počtu stran. Nakonec jsme se tedy v dohadovacím řízení dopracovali k tomu, že skutečně to budou pouze 2 strany inzerce a počet stran nepřesáhne 24,” řekla zastupitelka města Magdaléna Peterková.

Na zmíněných stránkách Českotřebovských novin se možná objeví články o navržených a zastupiteli odsouhlasených kandidátech na ocenění “Cena města” za rok 2017.

Komentář