ČESKÁ TŘEBOVÁ – Schválení celoročního hospodaření za uplynulý rok, první rozpočtová změna letošního roku a Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování loterií na území města, to byly hlavní body jednání zastupitelů města Česká Třebová.

Hospodaření za rok 2015 a první rozpočtová změna byly drtivou většinou přítomných schváleny. Velká diskuze se týkala navržené vyhlášky, která by zakazovala výherní automaty. Tu předložila Koalice za Českou Třebovou, konkrétněji zastupitel Petr Skopal: “My jako Koalice pro Českou Třebovou jsme si toto téma vzali za své, dali jsme jej do volebního programu a chceme očistit Českou Třebovou od problému s výherními automaty.”

Při minulém zastupitelstvu byla předložena navíc mírnější varianta s postupným rušením při “dožití” automatů. Při tomto jednání bylo vsazeno pouze na radikální variantu. Rušení takřka okamžitě. Argumety opozice byly jasné. “Počet výherních nebo technických zařízení na 1000 obyvatel to je tak zajímavé číslo. V Rakousku 0,3, v Polsku 0,55, v Německu 3,01, v ČR 7,47 a v České Třebové máme 6,94 skoro jako ten průměr,” řekl na jednání zastupitel za Koalici pro Českou Třebovou Milan Mikolecký.

Jeho stranický kolega Richard Záveský k tomu dodal: “Mluvíme asi o osmi miliónech s tím, že to omezení není na celých těch osm miliónů působnosti té vyhlášky, protože tam je hazard, který jde po internetu.”

Většinu rozpočtu města tvoří zákonem stanovené výdaje. Volných prostředků je v něm pouze asi 35 milionů, což by při ztrátě peněz z automatů tvořilo čtvrtinu. Okamžitý zákaz automatů podpořila i přítomná veřejnost. “Já bych moc tady apelovala na to, že máte možnost změnit tvář Třebové, že z těch 10 míst, kde se teďka hazard může provozovat tak vlastně přivést tam něco jiného než jsou herny, než jsou automaty,” řekla na zasedání majitelka nemovitosti v blízkosti herny Pavla Tůmová.

Při diskuzi se někteří zastupitelé klonili k postupnému rušení. “I pan Mikolecký říkal, že i v Litomyšli přijali tu tvrdší variantu a stejně tam ty herny jsou. Mě připadá ta bezriziková varianta jako jednodušší a méně riziková pro všechny,” řekla radní a zastupitel za ČSSD Dalibor Zelený.

Většina z nich chce vyčkat na nový zákon, který by měl řadu věcí od 1. 1. 2017 řešit jako Martin Formánek, zastupitel za ODS: “Stejně ta platnost tý vyhlášky i kdyby se přijala, tak ta existence těch automatů bude časově stejně kolidovat tou platností nového zákona.” Radní a zastupitelka za Nestraníky Magdaléna Peterková ml. k tomu dodala: “Nový zákon je krok omezení těch hráčů na sto procent.“

Vyhlášku podpořilo sedm zastupitelů, šest bylo proti a jedenáct se zdrželo, tedy nebyla přijata. “V případě, že by mělo by nemělo dojít ke snížení těch hracích automatů, tak samozřejmě jsme pro to jednat o nové vyhlášce,” řekl pro OIK TV starosta města Jaroslav Zedník.

V samém závěru veřejnost diskutovala o přestavbě rodinného domu u Rotundy svaté Kateřiny, který ji má zakrývat. “Státní památková péče vydala nějaké stanovisko a Národní památkový ústav vydal stanovisko úplně jiné. Podle mého názoru kostelíček je pro Českou Třebovou to samé jako pro Prahu Pražský hrad,” řekl pro OIK TV hejtman Pardubického kraje a zastupitel města za ČSSD Martin Netolický. A právě hejtman se v této záležitosti snaží sjednat nějaký kompromis všech zainteresovaných stran, jelikož stavební povolení je již tři roky platné.