LANŠKROUNMezi městem Lanškroun a Pardubickým krajem byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu budovy gymnázia. Hlavní motivací má být administrativní zjednodušení. To by mělo napomoci ke snadnějšímu přístupu k dotačním titulům, ze kterých by bylo možné získat prostředky na opravu objektu a další rozvoj školy.