ČESKÁ TŘEBOVÁ – O poslední neděli před Štědrým dnem se před zraky a za doprovodu obyvatel města vydal od kostela svatého Jakuba průvod, v jehož čele se Českou Třebovou na oslu vezla Panna Marie. Ta se v požehnaném stavu vydala na pouť, která byla zakončena v ulici Nádražní. Tam byl připraven živý betlém a došlo na zpěv adventních písní.

Před koncertem i po něm si zájemci mohli nakoupit dary pro své blízké na adventních trzích. Děti si odpoledne zpestřily zapojením se do výtvarných dílniček. Jakmile bylo dotvořeno, mohli se nejen malí výtvarníci odměnit sledováním vánoční pohádky v kině.

Komentář