ČESKÁ TŘEBOVÁ – V minulém roce proběhla v České Třebové rekonstrukce části silnice I/14. Tento rok čekají řidiče další dvě dopravní omezení. Oprava silnice první třídy má pokračovat, zároveň jsou naplánované práce na Litomyšlské ulici. S rekonstrukcí I/14 se naváže na již opravenou část z minulého roku. Práce na úseku od světelné křižovatky až k obci Rybník by měly začít již v dubnu. “V rámci akce budou vyměněny stávající současné asfaltové vrstvy. V místech poruch podloží budou provedeny sanace přesně podle projektové dokumentace. Akce je hrazena z prostředků SFDI,” řekl Jan Rýdl, vedoucí Samostatného oddělení komunikace, ŘSD ČR.

Kromě oprav samotné vozovky jsou na silnici I/14 naplánované i další dvě akce, které má realizovat město v následujících dvou letech. “Bude rekonstrukce chodníků, které jsou v režii města, ale je na ně státní dotace. A třetí je rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou bude plně hradit město, protože na to žádná dotace není,” upřesnil Dalibor Zelený, místostarosta města Česká Třebová. Na chodníky je letos v městské pokladně vyhrazeno 11 milionů korun. Za výměnu veřejného osvětlení město tento rok zaplatí 4 a půl milionu korun. Oprav se dočká celý úsek od světelné křižovatky po odbočku do obce Rybník. “My se teď snažíme dohodnout právě s ŘSD na takovém postupu, aby ty práce proběhly co nejrychleji, aby si navzájem nepřekážely, aby třeba dokončení jedné stavby neponičilo již dokončenou jinou,” řekl Dalibor Zelený.

Litomyšlská ulice je součástí dálničního přivaděče k D35 do Litomyšle, díky čemuž se letos také dočká opravy. První etapa rekonstrukce proběhne od světelné křižovatky k železničnímu podjezdu. I když silnice na první pohled vypadá dobře, zdání může klamat. “Pod asfaltem jsou přímo dlaždice, dlažba. Čili my musíme, abychom vybudovali kvalitní přivaděč k D35 vybudovat komunikaci, která bude mít i dostatečně silné podloží. Proto se Česká Třebová dočká opravdu kvalitní silnice,” doplnil Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Oprava tohoto úseku Litomyšlské ulice vyjde kraj na 47 milionů korun. V následujících etapách se má s rekonstrukcí pokračovat až k Litomyšli.

Komentář