Až prosinec rozsvítí hvězdy na nebi i na zemi nastane vánoční čas. (foto: Stanislava Dvořáková)

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Opuštěné smutné ulice, ponořené do ticha, sem tam se spěchajícími postavami, to je obrázek dnešních dnů města Ústí nad Orlicí. Divný rok, v kterém ani příroda se nevyznala a spletla si střídání ročních období. Záhon kvetoucích žlutých macešek, které jakoby stáhly sluneční paprsky léta, stále zdobí Mírové náměstí. I nedaleko rostoucí platan dosud drží listy, které jen přebarvil do zlaté barvy, takže je vážným konkurentem smrku, který lidská ruka za několik dnů rozsvítí na náměstí, aby jako maják klidu a radosti doprovázel vánoční čas.

Člověk se však tak snadno nevzdává krásy, kterou poslední měsíc v roce přináší a tak s pohledem upřeným na šedou oblohu kontroluje přípravu zavěšených dekorací nad pustou ulicí.

Ani poslední farmářské trhy v měsíci listopadu nenarušily letargii šedých dnů. Vedle obvyklé nabídky různých potravinových produktů nic nepřipomínalo vánoční čas a inspiraci pro dárek pod stromeček. Jen snad stánek se zimním zbožím, se svetry, čepicemi a šály, doplněný plyšovými zvířátky. Bez jakékoliv vánoční dekorace se krčil stánek z hračkami, které mohou být vhodným dárkem pro malé děti. S potutelným úsměvem se podbízela představa objemného balíku pro dospělé se zabalenými hráběmi či lopatou, které budou pobídkou pro případnou zimní aktivitu na zahradě a přizdobí zajímavou vánoční nadílku..

Na sváteční atmosféru jsou připraveny pouze kamenné obchody pod podloubím. Řadu třpytících se dekorativních stromečků střídá záplava umělých květů s množstvím červených pryžců i umělý smrk doprovázející prodej oděvů. To vše se zachycením ojedinělého slunečního paprsku s odrazem náměstí ve výloze, který tak vytváří obraz fantazie překrásných Vánoc.

Poslední zastavení před výlohou s umístěným nazdobeným vánočním stromkem, obloženým četnými krabicemi s dárky, přiměje procházející ženu k upřenému pohledu do představy svátečních dní a snad i pod respirátorem k spokojenému úsměvu.

S posledním odleskem štěstí se však ze snění probouzí do hořké reality současné doby, když sleduje leták s programem vánočních koncertů s přelepeným pásem zrušeno. Smutně upírá zrak vzhůru k instalovaným hvězdám, připravené světelné dekoraci města, v mysli s naléhavou otázkou: Jaký vůbec ten příští rok bude … Snad lepší !!  S povzdechem se  skrytou nadějí končí svoji předvánoční úvahu.

Stanislava Dvořáková