ÚSTÍ NAD ORLICÍV Kulturním domě se konalo předposlední zasedání zastupitelů města Ústí nad Orlicí v tomto volebním období. Na programu jednání byla účetní závěrka za rok 2021, dotace či rozhodování o udělení ocenění počin roku, cena města či čestné občanství.