ilustrační foto, zdroj: pixabay.com

LANŠKROUN – Je to již více jak rok, co na covid-19 zemřel MUDr. Jiří Míka, který mnoho let působil v Lanškrouně jako dětský praktický lékař. Po jeho smrti je ordinace provozována ve spolupráci s Okresní nemocnicí v Ústí nad Orlicí dětským oddělením zastoupeným primářem MUDr. Luďkem Rybou a MUDr. Barborou Ulmanovou. Jedná se v současnosti o jedinou možnost, jak provoz druhé ordinace pro děti a dorost v Lanškrouně zachovat.

Na základě podmínek zdravotních pojišťoven jsme však byli nuceni přistoupit k přestěhování ordinace z prostor v Hradební ulici č. p. 227 do objektu č. p. 151 ve Strážní ulici. Na této adrese totiž sídlí ordinace MUDr. Barbory Ulmanové, která pro ordinaci MUDr. Jiří Míka vykonává funkci dozorujícího lékaře.

Rád bych chtěl i touto cestou poděkovat za pomoc při zajištění prostor vedení města Lanškroun, zejména pak panu místostarostovi Mgr. Oldřichu Strnadovi. Dále pak panu Davidu Jirgesovi z Městského bytového podniku Lanškroun za úpravu prostor a pomoc při stěhování ordinace na nové působiště. Poděkování patří samozřejmě i paní Pavlíčkové, zdravotní sestře a duši naší ordinace, za veškerou pomoc a spolupráci.

Přestěhováním ordinace do objektu č. p. 151 ve Strážní ulici byl především vytvořen časový prostor pro nalezení trvalého řešení zajištění zdravotní péče pro děti a dorost v Lanškrouně. Starosta města Radim Vetchý doplňuje: „Problematiku nedostatku pediatrů v Lanškrouně řešíme již dlouho. Jsem velice rád, že se nám podařilo připravit ordinaci pro dětského lékaře tak, že nedošlo k zásadnímu omezení péče o dětské pacienty. I nadále hledáme dalšího pediatra, který bude mít zajištěny zcela nové prostory v naší městské poliklinice. Město je také připraveno zajistit případnému zájemci o pediatrickou praxi v Lanškrouně podporu v podobě přidělení městského bytu.” Kontaktní údaje, rozvrh ordinačních hodin ani rozsah poskytované péče se v souvislosti se stěhováním ordinace nemění.

Závěrem mi dovolte popřát všem především mnoho zdraví, pohody a snad i kousek toho štěstíčka v této nelehké době.

Ing. Jiří Míka, jednatel

MUDr. Jiří Míka, s.r.o.
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Strážní 151, 1. patro, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
Tel: 465 322 121              Mob: 736 487 636           email: JM.lan@seznam.cz

Ordinace pro nemocné

Pondělí        7:30 – 11:30
Úterý          7:30 – 10:30
Středa         7:30 – 10:30
Čtvrtek       13:00 – 15:00
Pátek           7:30 – 11:30

Školní prevence
Pondělí         13:00 – 15:00
Úterý           13:00 – 15:00

Poradna pro zdravé kojence:
Čtvrtek            8:00 – 11:00
Středa           13:00 – 15:00