ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V rámci dalšího ročníku akce nazvané „Den rozmanitých činností“ se děti ve Speciální základní škole, mateřské a praktické škole v Ústí nad Orlicí věnovaly tomu, co si z nabídky činností zvolily. Školáci měli na výběr z mnoha aktivit.

Tradiční akce, kterou škola pořádá již od roku 1995, se konala pod dohledem učitelů ve vnějších i vnitřních prostorách. Od rána se děti mohly věnovat různým tvůrčím činnostem, ať už se jednalo o kreslení, tvoření z různých materiálů nebo například pečení. Hudebně naladěná dítka si mohla zazpívat. Technicky založení účastníci se zabavili v počítačové učebně. V tělocvičně se vyřádili žáci, které zlákali pohybové aktivity. Děti se během celé akce zabavily rozmanitými činnostmi podle svého vlastního výběru. Součástí programu byl „den otevřených dveří“.