ČESKÁ TŘEBOVÁ – V České Třebové se poosmé konalo připomenutí Dne válečných veteránů v mezinárodním měřítku. Žáci z partnerských měst, konkrétněji z Itálie a Slovenska, si na páteční dopoledne připravili prezentace na téma poválečná obnova v roce 1946. Odpoledne se konala vzpomínková akce u památníku před ZŠ Habrmanova.

Během pietního aktu se zavzpomínalo i na dva významné rodáky a to Gustava Habrmana a F. V. Krejčího, kteří byli významnými osobnostmi konce pevní světové války. Bohužel je smutné, že v dnešní době je velmi malé povědomí o tomto významném dni, ve kterém se vzpomíná na ty, kteří bojovali za naši vlast.

To dokumentoval také příběh jedné učitelky. “Tato učitelka šla do školy a měla vlčí mák na klopě. Ptala se žáků, jestli vědí proč ho má, co to je Den válečných veteránů. Nikdo z nich nevěděl. Po té se ptala ve sborovně učitelek a paní ředitelky, nikdo z nich to také nevěděl. Uzavřely to tím, že takové věci nemá do školy vůbec tahat,” řekl pro OIK TV Václav Novák z Československé obce legionářské, jednoty Ústí nad Orlicí. A právě vlčí mák je symbolem zmařených životů vojáků. K tomuto významnému symbolu nejvíce dopomohla  báseň Ve flanderských polích podplukovníka Johna McCrae.

Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států.

Komentář