ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Kerharticích bude zahájena výstavba chodníku podél silnice druhé třídy 315. Chodník v délce 200 metrů naváže na již realizovanou první etapu.

Zvýšit bezpečnost chodců. To je záměr, se kterým město Ústí nad Orlicí rozhodlo chodník vybudovat. Podle města je na silnici hustý provoz a tento úsek je pro lidi nebezpečný. Úpravou nároží křižovatky ulic Pražská a Lesní vznikne místo pro přecházení. Díky délce chodníku má být vyřešen i nepřehledný úsek pravotočivé zatáčky. Tam jsou prý chodci ohrožováni projíždějícími auty nejvíce.

Smlouva s dodavatelem je již podepsaná. Výdaje na výstavbu budou 1,87 milionu korun. Dotaci město získalo ve výši 85%, tedy téměř 1,6 milionu korun. Zbylá částka půjde z městské pokladny.

Komentář