ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Do obřadní síně radnice byli sezvání bezpříspěvkoví dárci krve. Za absolvování osmdesáti či sto šedesáti odběrů krve nebo krevní plazmy jim poděkoval Oblastní spolek Českého červeného kříže.

Slavnostního aktu se zúčastnilo 43 lidí, kteří žijí na území okresu Ústí nad Orlicí. 37 z nich bylo oceněno zlatým křížem a průkazem dárce za pomoc v podobě 80 odběrů. 6 příchozích bylo oceněno za poskytnutí krve nebo krevní plazmy ve dvojnásobném množství, tedy 160 odběrů. Těchto počtů dosáhli dárci od doby, kdy s touto činností začali. 90 procent z oceněných daruje krev či plazmu v Orlickoústecké nemocnici.

Komentář