ČESKÁ TŘEBOVÁ – Vedení města Česká Třebová vzdalo poprvé hold kantorům při příležitosti Dne učitelů, který se slaví 28. března. Vyhlášení ankety o nejlepšího učitele “Českotřebovský Ámos” proběhlo v Malé scéně. Zahájení se ujaly děti z MŠ U koupaliště. Následně starostka města uvítala příchozí a uvedla první ročník ankety. “Vím, že i ta prestige učitelů v posledních letech tak jaksi klesá a šlo mi o to, aby i učitelské povolání bylo více oceněno než doposud, protože si to všichni zaslouží. Ta práce není jednoduchá,” řekla Magdaléna Peterková. Každé školské zařízení si vybralo svůj klíč, podle kterého byl jejich nominant zvolený. “U těch starších to byli pravděpodobně studenti, jinde to byli kolegové, někde se zapojili i rodiče,” doplnila Magdaléna Peterková.

Z MŠ byly oceněné: Jana Faltysová, Irena Brůnová, Ludmila Pechancová a Zdeňka Šatopletová. Ze speciální školy pak Iva Fikejsová a z místní ZUŠ Milada Hamplová. Ze ZŠ Habrmanovy byl za nejlepšího učitele označen Milan Michalski. “Velmi mne to překvapilo, pochopitelně, že mile, ale uvědomuji si, že takových kantorů, kteří by si ve Třebový zasloužili ocenění, je daleko víc, ať už mezi těmi živými a bohužel i těmi, kteří již dávno odešli,” sdělil nám Milan Michalski. Možnost převzít si květinu a ocenění z rukou starostky a obou místostarostů zažili i Iva Kovářová, Stanislav Beneš a Barbora Jasanská. “Je to určitě hodně dobrý nápad, protože učitelé jsou málokdy oceňováni a já si moc vážím toho, že mě vybrali právě děti a rodiče v anonymním hlasování, protože to je to největší zadostiučinění, kterého se může učiteli dostat,” dodala učitelka ZŠ Na rovině Barbora Jasanská. Z další kategorie byli nominováni a následně oceněni tři učitelé: za gymnázium Jan Watroba a za VDA Josef Kajš s Tomášem Slezákem. Opomenutý nebyl ani Dům dětí a mládeže Kamarád, kde cenu získala Iveta Mutlová.

Vyhlašování ankety se zúčastnili i zástupci Pardubického kraje. “Já jsem velmi rád, že se v České Třebové podařilo uspořádat tak krásnou akci pro učitele. Oni si zaslouží ocenění po celý rok, ale ten jeden den slavnostní jim přeju,” řekl Bohumil Bernášek. “Jsem mimořádně rád, že se oceňují učitelé ze všech stupňů vzdělávání, to znamená od mateřských škol přes základní školy, střední školy, ale i ZUŠ či DDM. Je to určitě dobrý impuls a já doufám, že tato anketa nekončí prvním ročníkem,” doplnil Martin Netolický. Celou akci zakončili studenti Gymnázia sehranou scénkou s hudebním doprovodem.

Komentář