PLZEŇ / ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Po zisku hlavního ocenění z juniorské kategorie Národní ceny za studentský design zabodovali studenti ústecké umprumky také v další designové soutěži. Hned dvě dobré zprávy totiž přišly na konci měsíce ledna z vyhlášení soutěže Teendesign, jejímž pořadatelem je Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Mezi 139 pracemi z České republiky i zahraničních zemí, které byly přihlášeny do 13. ročníku s tématem „Identita“, uspěly dvě z orlickoústecké školy!

Nikoliv nešťastný 13. ročník

V kategorii Design zabodovala stylová židle studentky Textilního a interiérového designu Adély Váňové, které odborná porota přiřkla druhé místo. V nabitě kategorii Ilustrace pak byla zvláštním uznáním poroty ohodnocena práce Vojtěcha Šimůnka, v současnosti žáka 3. ročníku oboru Grafický design.

„Kvalita soutěžních prací byla opět velmi dobrá a porota měla nelehký úkol shodnout se na třech nejlepších v každé kategorii. Porotci přihlíželi ke kvalitě výtvarného zpracování, nicméně v řadě případů je přesvědčil hlavně nápad, originalita a reflexe zadaného tématu, kterým byla Identita,“ uvádějí pořadatelé na svých internetových stránkách.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pořádá soutěž Teendesign od roku 2005. Od roku 2012 se do ní mohou přihlásit také studenti zahraničních středních a vyšších odborných škol. Cílem Teendesignu je hledání nových talentů, podpora mladých kreativních lidí v jejich umělecké tvorbě a zároveň je soutěž vhodnou motivací pro další vysokoškolské umělecké studium. Bez zajímavosti není, že letošní vítězné práce budou od 22. března prezentovány v rámci festivalu Jeden svět, jehož letošním tématem je právě identita.

Mgr. Jan Pokorný

Komentář