foto: Zuzana Poláková

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V neděli 21. října 2012 uspořádalo občanské sdružení Poruchy autistického spektra výlet. Zúčastnilo se ho 8 rodin s dětmi s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Dopoledne byla hromadná pohádková prohlídka zámku Potštejn. Po ní děti navštívily Pohádkov a Bubákov. Také si prohlédly zámecký park, kde krmily kozy a dětské hřiště. Po obědě v salonku místní restaurace jsme se vydali na výstup na hrad Potštejn, kde se někteří účastnili prohlídky. Děti zde našly schovaný poklad a byly oceněny diplomem. Po celou dobu akce byli rodičům k dispozici asistenti-dobrovolníci, kteří se o děti starali. Rodiče tak mohli odpočívat, využít poradenství nebo se dozvědět o dalších plánovaných akcích v tomto roce.

V listopadu nás čekají první neděli adventní trhy na Ústeckém náměstí a několik menších osvětových akcí na podporu dětí z o.s.PAS. V sobotu 15.12. od 14 do 17h jste zváni k Vánočnímu setkání na děkanství v Ústí nad Orlicí kde s námi budete moct tvořit, zpívat.

Děkujeme za podporu našich aktivit Městu Ústí nad Orlicí, Městu Pardubice, pardubickému kraji.

O.S.PAS je nezisková organizace pomáhající rodinám s dětmi s postižením. Pořádá výlety, kulturní, benefiční a osvětové akce, odlehčovací pobyty pro rodiny s dětmi i děti s asistenty, setkání pro rodiny s dětmi. Máte-li zájem se našich aktivit účastnit jako dobrovolník či nás podpořit materálně či finančně budeme rádi.

Zuzana Poláková předsedkyně o.s. PAS, zuzka.zuzu@seznam.cz

Komentář