V tomto vydání uvidíte: Zastupitelé schválili opatření, kterým se zvyšují příjmy o 23 milionů | Roškotovo divadlo hostilo slavnostní večer města s udílením cen | Prostranství Kociánka hostilo Světový den první pomoci | Kociánka hostila 97. ústeckou staročeskou pouť plnou různých atrakcí | Poutní den byl ve znamení loučení s bývalým děkanem V. Brokešem | Festival Janouškovo Ústí po roce zavítal do vodáckého tábořiště Cakle | Čtvrtý mítink Rieter atletika přilákal atletickou špičku a lámal rekordy | Nejlepším mužem Ústeckého triatlonu je M. Záleský, ženou E. Bajčíková