ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Vernisáží byla v prostorech městské knihovny zahájena netradiční výstava. Neobvyklé na ní není to, že autory jednotlivých děl jsou děti s různým stupněm postižení, ale fakt, že podnět k jejímu uspořádání nevzešel od pedagogického sboru ZŠ Speciální Ústí nad Orlicí. “Náš syn chodí do této speciální školy a díky tomu, že víme, že třeba rád maluje, tak manželku napadlo, co kdyby oslovili jsme ostatní děti v té škole a udělali výstavu,” popsal vznik expozice jeden z jejích iniciátorů Michal Aliger.

Výstava už při svém zahájení přilákala celou řadu návštěvníků. Mezi jinými také někdejšího starostu města a výtvarníka Richarda Peška, který se stal jejím patronem. Na vernisáž rovněž zavítal hokejista Tomáš Prachař, jenž autorům děl věnoval plyšáky. Všem příchozím zahrála a zazpívala skupina Pitocha.

Pomyslnými hlavními hvězdami podvečera však byli Vašík Aliger, Žaneta Badiová, Míra Boštík, Mirunka a Tomáš Černochovi a Radim Richter. Tedy autoři jednotlivých děl.

Výstavu nazvanou “Takhle to vidím já” si v Městské knihovně Ústí nad Orlicí můžete prohlédnout do konce května.