ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ve vestibulu Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí můžete vidět výstavu věnovanou 100. výročí vzniku republiky. Ta nabízí pohled do minulosti na nejdůležitější fakta.

Na více jak třiceti výstavních panelech jsou zaznamenány nejdůležitější chvíle, které vznik Československa doprovázely. Některé patří i hlavním představitelům dané doby. Mezi těmi nechybí prezident “Osvoboditel” Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš nebo Milan Rastislav Štefánik. Poslední zmíněný se podílel na organizování československé legie v zahraničí, které je výstava taktéž věnována. Nechybí zde ani zmínka o Těšínsku, konkrétně o československo-polském sporu o tuto oblast nebo tajném výboru Maffie, jenž vznikla po odjezdu Tomáše Garrigue Masaryka do zahraniční. Výstavní panely jsou k vidění celý březen vždy před promítáním filmu či jiné akce. Jedná se tak o jednu z více připomínek, které město Ústí nad Orlicí ke 100. výročí vzniku republiky připravilo.