ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V prostorách Městského muzea se nachází nová stálá expozice. Tentokrát si na své přijdou milovníci betlémů. “Jedno z velmi důležitých témat v Ústí nad Orlicí je samozřejmě téma lidového malovaného betlémářství. Tedy je úplně logické, že jsme připravili novou expozici,” řekl nám ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek. Místní obyvatelé betlémy staví dodnes. “To, že opravdu aktivně tvoříme betlémy, tak tady u nás v Ústí nad Orlicí a v okolních vesnicích, já konkrétně zmíním Řetovou, tak je stále živá,” dodal Radim Urbánek.

Betlémy, které se zde nachází jsou celkem čtyř různých druhů. Největším z nich je ten Vánoční. Ukazuje celou řadu figur a představuje narození Ježíše Krista. Proto se zde nachází ony známé jesličky. “Na jedné a na druhé straně od jesliček jsou nainstalovené vlevo tzv. vesnice, vpravo město, což jsou skutečně stavby lidové a slohové. A k tomu spousta různých postav: řemeslníků, zemědělců,” sdělil nám Radim Urbánek.

Zajímavostí jsou i technické stavby. Tvůrci sbírali inspiraci z pohlednic či fotografií, proto není architektura v betlémech jednotná. Druhý betlém je Tříkrálový. Souvisí s klaněním Tří králů, kteří přišli pozdravit Ježíška a přinést mu dary. Součástí expozice je i Hromniční a Postní nebo-li Velikonoční betlém. “Ty poslední dva jsou typické pro Ústí nad Orlicí a naopak jinde v Čechách se s nimi tak často nepotkáme,” dodal Radim Urbánek.

Každý z nich má vyobrazovat určitou část života Ježíše Krista. Expozice bude trvale otevřená do druhého února. Poté bude přístupná pouze na požádání.

Komentář