ČESKÁ TŘEBOVÁ – V Městském muzeu je k vidění výstava mapující počátky letectví v Pardubickém kraji. Pojednává jak o snílcích a vynálezcích, tak i letcích bojujících ve 2. světové válce v barvách britského Královského letectva.

“Až do nebes” – to je název putovní výstavy, která byla vytvořena Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Dominantami jsou modely letounů. “Když začneme u toho nejstaršího, tak bych zmínil letadlo Rapid bratří Čiháků. To je dnes poměrně zapomenutá věc a neví se tolik, že když v roce 1912 vzlétlo, tak okamžitě bylo věrno svému názvu Rapid a stalo se ihned nejrychlejším letadlem v celé Evropě,” řekl spoluautor výstavy z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Radim Urbánek.

Když se v České Třebové vyřknou slova jako letectví či letadla, nemůže být opomenuta postava Františka Formánka. “Jednalo se o sochaře, štukatéra, ale zároveň člověka s velkou technickou představivostí. Pokusil se sestavit takzvané aerohelikoptéry,” sdělil OIK TV spoluautor výstavy Radim Urbánek.

Ve sbírkách muzea, ve kterém má František Formánek svou stálou expozici, se našly i další předměty související s tématem výstavy. “Městské muzeum přispělo příspěvky malých modelů letounů z první republiky a z druhé světové války,” uvedla Veronika Fadrná, kurátorka výstavy z Městského muzea Česká Třebová.

Výstava o letectví v Pardubickém kraji v letech 1910 až 1948 je v Městském muzeu Česká Třebová k vidění do 12. listopadu.

Komentář