ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Knihovna v Ústí nad Orlicí představuje v těchto dnech českého malíře a kreslíře, rodáka z Ústí nad Orlicí, Jana Steklíka. Výstava z výběru jeho celoživotní tvorby bude ve foyeru knihovny přístupná až do konce února. S životem a dílem Jana Steklíka se můžete seznámit prostřednictvím fotografií, ilustrací i dlouhého výčtu výstav, které už jeho kresby absolvovaly. Pod sklem na celkem osmi nástěnných panelech o tom hovoří kopie řady materiálů. Jan Steklík je zde představován nejen očima svých kamarádů a přátel, ale také z pohledu recenzí a kritiky.

Nechybí fotografie z dětství i ty současné a samozřejmě Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, jíž je spoluzakladatel. Na rozdíl od galerií, které se omezují na průvodní slovo a představení autorových hotových děl, je výstava výběrem toho nejdůležitějšího, co by měli návštěvníci knihovny o svém spoluobyvateli vědět. V loňském roce se Jan Steklík dožil 75 let, což oslavil výstavou jak v Ústí, tak v České Třebové.