ČESKÁ TŘEBOVÁ – 481 hudebních večerů. Taková je dosavadní bilance odehraných koncertů v rámci “Kruhu přátel hudby Česká Třebová”. Zatím posledním vystupujícím cyklu byl smíšený pěvecký sbor Bendl, který vznikl v roce 1923 pod vedením Jindřicha Pravečka. Právě osobnost někdejšího hudebníka, skladatele a pedagoga měl mimořádný koncert připomenout. V letošním roce totiž uplyne 130 let od Pravečkova narození. Současní členové sboru Bendl proto do repertoáru zařadili jeho píseň “Rodný kraj”. Zazněla také skladba “Píseň”, kterou na slova básně Jaroslava Seiferta zkomponoval František Kajetán Zedínek. Další významnou osobnost nejen českotřebovské hudební scény připomněla skladba “Missa Solemnis” z pera Františka Preislera. Opomenuty ale nebyly ani fragmenty z oratoria “Stabat Mater” Antonína Dvořáka.