ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie patřil dalšímu pokračování tradiční přehlídky umění interpretů duchovní hudby. Původně se za klávesami královského nástroje měli vystřídat čtyři mladí varhaníci.

Jeden z nich ale nakonec nedorazil, a tak se počet sólistů a pěveckých sborů nakonec zastavil shodně na čísle tři. Konkrétně se jednalo o Františka Nováka, Jiřího Stodůlku a Alfreda Habermanna a Cecilskou hudební jednotu, Pěvecký sbor Bernardini a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta.

Zatímco příchozí si odnesli posluchačské zážitky, vystupující budou mít upomínku v podobě společné fotografie v prostředí nového parku v areálu kostela.

Komentář